Партньори

Овергаз
CrediTour
ePAY.bg
КредитЦентър
CreditLand

 

Овергаз Капитал търси Фирми – партньори в цялата страна

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМИ-ПАРТНЬОРИ

1. Фирмите, които желаят да си сътрудничат с Овергаз Капитал във връзка с предлагане на кредитните ни продукти изпращат по електронната поща на capital@overgas.bg следните документи:
2. Фирми-партньори могат да бъдат юридически лица, които отговарят на следните условия:
3. След предоставяне на документите за сътрудничество, Заявителят трябва да получи одобрение от Овергаз Капитал.
4. Подписването на договора от двете страни се извършва в офиса на Овергаз Капитал.
5. При наличие на подписан договор за сътрудничество
6. Такси