6М Юрибор, приложим от 15 юли 2022 г.

Уважаеми клиенти,
От 15 юли 2022 г. в сила е новият 6М Юрибор на стойност 0.363, приложим за кредити с променлива лихва.