6М Софибор, приложим от 15 януари 2017

Уважаеми клиенти,

6Месечният Софибор, приложим от 15 януари 2017 г. за кредити с променлива лихва е 0.323.