6М Софибор, приложим от 15 юли 2017

Уважаеми клиенти,

6М Софибор, приложим от 15 юли 2017 г. за кредити с променлива лихва е 0.265.