Цени на енергоизточници, април 2017

От месец април са факт новите цени на енергоизточниците. Какви са те и колко точно ще ни струват рзличните енергоизточници през месец април можете да видите в приложената презентация.

OG Charts