Програма Дезире възстановява вече до 30% от разходите за газификация на дома

От началото на юли 2018 г. безвъзмездната финансова помощ за газификация на дома е увеличена от 20% на 30% от допустимите разходи, свързани с проектиране и изграждане на инсталацията. Втората новост е свързана с включването на таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Общата сума на двата компонента и максимален размер на безвъзмездната помощ е 2347 лв. Останалата част от сумата за газификация можете да осигурите с кредит от Овергаз Капитал. Повече информация за програма Дезире можете да получите на https://gas.overgas.bg/desiree/.