Пререгистрация в БНБ

На 11 март 2015 г. Българска народна банка пререгистрира успешно Овергаз Капитал като финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции.