По-нисък 6М Софибор, приложим от 15 януари

Уважаеми клиенти,

От 15 януари 6М Софибор, приложим за кредити с променлива лихва е 0.594%.