Плащане през ПОС на сайта ни www.overgascapital.com

Уважаеми Клиенти, Временно има технически проблем при плащане през ПОС терминала на сайта ни. Моля, използвайте другите канали за плащане за погасяване на месечните Ви вноски. Ще Ви уведомим допълнително, кагато проблемът бъде отстранен.