Плащането през ПОС е възстановено на www.overgascapital.com

Уважаеми Клиенти,

Имате отново възможност да използвате ПОС терминала на сайта ни като начин за погасяване на текущи и просрочени задължения към Овергаз Капитал.