Нов 6 месечен Софибор, в сила от 15 януари 2018 г.

Уважаеми клиенти,

6М Софибор, приложим от 15 януари 2018 г. за кредити с променлива лихва е 0.163.