Нов адрес на Овергаз Капитал

Уважаеми клиенти,

От 21 юли 2011 г. централният офис на Овергаз Капитал се намира на адрес гр. София, бул. Евлоги Георгиев No 169. Телефоните за връзка се запазват без промяна: 02/4283504 и 02/4283506.