Нови Общи условия за потребителски кредит

Уважаеми клиенти,
Овергаз Капитал прие нови Общи условия към договор за индивидуален потребителски кредит. С новите Общи условия можете да се запознаете тук.