Нови Общи условия за потребителски кредит

Уважаеми клиенти,

Считано от 7 май 2013 г. Овергаз Капитал прилага нови Общи условия за потребителски кредит. С новите Общи условия можете да се запознаете тук.