Критерии за отпускане на кредит

Уважаеми клиенти,

Във връзка с нарастващия брой кандидатури за кредит от клиенти с лоша кредитна история, Ви информираме, че Овергаз Капитал не отпуска кредити на клиенти, допуснали просрочия по активни и погасени кредити. Кредитната Ви история се пази в продължение на 5 години в Централния кредитен регистър на БНБ. Лошата кредитна история е причина за отказ в Овергаз Капитал.