Кредит за газификация без такса проучване на документи за кампанията на Овергаз Изток

Овергаз Капитал предлага Кредит за газификация с преференциални условия – без такса проучване на документи за кампанията на Овергаз Изток в град Стара Загора за периода 15 септември – 30 ноември 2010 г. Кампанията таргетира клиенти с изградена газоразпределителна система. Повече информация можете да намерите на уеб сайта на Овергаз www.overgas.bg