Кампания 2012 за лоялни битови клиенти на Овергаз

Овергаз Капитал организира Кампания 2012 за предлагане на Кредит с преференциални условия на лоялните битови клиенти на Овергаз. Овергаз Капитал изпрати персонална оферта до всички битови клиенти, които отговарят на критериите на компанията за редовно заплащани месечни сметки за природен газ. Офертата е валидна до 15 септември 2012 г.

Обслужването на клиентите ще се извършва през клиентските центрове на ГРД.