Кампания за лоялни клиенти на ГРД

Овергаз Капитал предлага през м. септември и октомври кредит при преференциални условия за лоялните битови клиенти на газоразпределителните дружества. За кредита може да се кандидатства във всички клиентски центрове на Овергаз или в централния офис на Овергаз Капитал. Повече информация можете да получите на нашите телефони 02/4283504 и 02/4283506.