Изгодни условия по потребителски кредити

Уважаеми клиенти,

До края на м. юли можете да се възползвате от по-изгодните условия по потребителски кредити, прадлагани от Овергаз Капитал. Лоялните клиенти, плащали редовно кредити към Овергаз Капитал, ползват преференциални условия в лихвата.