Извънредно положение до 13 май

Уважаеми Клиенти,
Във връзка с продължаващото извънредно положение в страната, Ви съветваме да кандидатствате за наш кредит онлайн през уеб сайта ни https://overgascapital.com
При нужда от съдействие ползвайте теефоните ни 02/4283500, 02/4283504 или 02/4283506
Препоръчваме Ви да използвате безкасови плащания за погасяване на месечните Ви вноски по кредити към Овергаз Капитал: банкови преводи, Ипей, плащане през ПОС терминала на сайта ни.
В момента работим при дистанционен режим на работа при липса на достъп за външни лица до Централния офис на Овергаз Капитал. По тази причина, молим всички клиенти да се възползват максимално от електронните методи за изпращане на информация към служителите ни или да ползват куриер.
Предприетите мерки са с цел опазване здравето на служителите, сътрудниците и на клиентите ни.