Ден на доброволчеството, 14 май

Уважаеми клиенти,
Информираме ви, че в събота, 14 май Овергаз Капитал ще се включи в Деня за доброволчество, организиран от Овергаз. С клиенти ще работим от понеделник, 16 май. Исканията, които ни изпращате онлайн в събота и неделя ще бъдат разгледани на 16 май.