Без такса разглеждане на документи за потребителски кредит!

Уважаеми клиенти!

От 8 февруари 2012 г. Овергаз Капитал премахва таксата за разглеждане на документи за потребителските кредити.