ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Онлайн кандидатстване
До 7000 лв.
Бързо и лесно
Без такса
кандидатстване
Рефинансиране
на задължения
Включена
застраховка живот
×
Вид кредит
Сума на кредита
лева
Срок на погасяване
месеца
Месечна вноска
лв.
Лихвен процент
%
ГПР%
%
Обща дължима сума
лв.

Ползваш Потребителския кредит за всякакви текущи нужди или за рефинансиране на настоящи кредитни задължения.

1. Основни параметри на кредита:

 • без такса за кандидатстване;
 • еднократна такса за оценка на кредитен риск – 1.5%, мин. – 60 лв.;
 • размер – 500 до 7 000 лева;
 • срок – 12 до 60 месеца;
 • фиксирана лихва – 15,85% за първите 12 месеца;
 • променлива лихва, формирана от 6М Юрибор с фиксирана надбавка 15,00% за останалия срок;
 • обезщетение при предсрочно погасяване на кредита през периода, в който лихвата е фиксирана – 1% от размера на предсрочно погасената главница;
 • усвояване на кредита – по банкова сметка на клиента.

Пример: При размер на кредита 3 000 лева и срок за погасяване 60 месеца, месечната ти вноска е 72.72 лв. за първите 12 месеца и 71.60 лв. до края на срока, ГПР е 17.53%, а общата дължима сума е 4 369,50 лв.

2. Конкурентни предимства:

 • без такса за кандидатстване;
 • възможност за директно рефинансиране на текущите Ви кредитни задължения и намаляване на месечните Ви вноски;
 • включена застраховка живот;
 • без изискване за поръчителство/гаранция от финансова компания;
 • без превод на работна заплата и поддържане на разплащателна сметка.

3. Какво ще ми струва:

Месечната ти вноска, ГПР и всички приложими такси може да видиш на Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити тук.

Разбери какво е необходимо, за да получиш кредит.