ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Онлайн кандидатстване
До 7000 лв.
Бързо и лесно
Без такса
кандидатстване
Рефинансиране
на задължения
Включена
застраховка живот
×
Вид кредит
Сума на кредита
лева
Срок на погасяване
месеца
Месечна вноска
... лева

Ползваш Потребителския кредит за всякакви текущи нужди или за рефинансиране на настоящи кредитни задължения.

1. Основни параметри на кредита:

 • без такса за кандидатстване;
 • еднократна такса за оценка на кредитен риск – 1.5%, мин. – 60 лв.;
 • размер – 500 до 7 000 лева;
 • срок – 12 до 60 месеца;
 • фиксирана лихва – 15,85% за първите 12 месеца;
 • променлива лихва, формирана от 6М Юрибор с фиксирана надбавка 15,00% за останалия срок;
 • обезщетение при предсрочно погасяване на кредита през периода, в който лихвата е фиксирана – 1% от размера на предсрочно погасената главница;
 • усвояване на кредита – по банкова сметка на клиента.

Пример: При размер на кредита 3 000 лева и срок за погасяване 60 месеца, месечната ти вноска е 72.72 лв. за първите 12 месеца и 71.60 лв. до края на срока, ГПР е 17.53%, а общата дължима сума е 4 369,50 лв.

2. Конкурентни предимства:

 • без такса за кандидатстване;
 • възможност за директно рефинансиране на текущите Ви кредитни задължения и намаляване на месечните Ви вноски;
 • включена застраховка живот;
 • без изискване за поръчителство/гаранция от финансова компания;
 • без превод на работна заплата и поддържане на разплащателна сметка.

3. Какво ще ми струва:

Месечната ти вноска, ГПР и всички приложими такси може да видиш на Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити тук.

Разбери какво е необходимо, за да получиш кредит.