ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ИЗБОР

Онлайн кандидатстване
До 15 000 лв.
Изгодна лихва
Без превод на
работна заплата
Без такса
за кандидатстване
Безплатна
застраховка живот
×
Вид кредит
Сума на кредита
лева
Срок на погасяване
месеца
Месечна вноска
лв.
Лихвен процент
%
ГПР%
%
Обща дължима сума
лв.

Избор е най-доброто предложение за потребителски кредит без превод на работна заплата. Кредитоискателите трябва да имат добра кредитна история и осигурителен доход над 1 000 лева.

 1. Основни параметри на кредита:
  • без такса за кандидатстване;
  • еднократна такса за оценка на кредитен риск – 1.95%, мин. – 100 лв.;
  • размер 7 000 до 15 000 лева;
  • срок – до 72 месеца;
  • фиксирана лихва – 8,95% за първите 12 месеца;
  • променлива лихва, формирана от 6М Юрибор с фиксирана надбавка 8.80% за останалия срок;
  • обезщетение при предсрочно погасяване на кредита през периода, в който лихвата е фиксирана – 1% от размера на предсрочно погасената главница;
  • усвояване на кредита – по банкова сметка на клиента.

  Пример: При размер на кредита 10 000 лева и срок за погасяване 72 месеца, месечната ти вноска е 180 лв., ГПР е 10.00%, а общата дължима сума е 13 117,59 лв.

 2. Конкурентни предимства:
  • Изгодна лихва;
  • Без превод на работна заплата;
  • Без такса за кандидатстване;
  • Безплатна застраховка живот.
 3. Какво ще ми струва: Месечната ти вноска, ГПР и всички приложими такси може да видиш на Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити тук.

Разбери какво е необходимо, за да получиш кредит.