ГАЗИФИКАЦИЯ НА ИЗПЛАЩАНЕ

ОТ ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ

Ниска лихва
7.90 %
Отговор до
1 час
За всички етапи на газификация
Без такса
кандидатстване
Без превод на
работна заплата
Без такса
поддръжка на сметка
×
Вид кредит
Сума на кредита
лева
Срок на погасяване
месеца
Месечна вноска
... лева

Можете да осигурите необходимите средства за газификация на дома си или да допълните гранта по DESIREE Gas с Газификация на изплащане. Повече информация за програма DESIREE Gas можете да получите на https://gas.overgas.bg

1. Основните параметри на кредита са:

 • без такса за кандидатстване;
 • еднократна такса за оценка на кредитен риск – 1.5%, мин. – 60 лв.;
 • размер 500 до 10 000 лева;
 • срок – до 120 месеца;
 • лихва – 7,9 % променлива лихва;
 • усвояване на кредита – по банкова сметка на клиента или по сметка на газовата компания.

Пример: При размер на кредита 3 000 лева и срок за погасяване 60 месеца, месечната ви вноска е 60.69 лв., ГПР е 9.12%.

2. Конкурентни предимства:

 • ниска лихва;
 • отговор до 1 час;
 • за всички етапи на газификация;
 • без такса за кандидатстване;
 • включена застраховка живот;
 • без превод на работна заплата и поддържане на разплащателна сметка.

3. Какво ще ми струва:

Месечната Ви вноска, ГПР и всички приложими такси можете да видите тук:
СТАНДАРТЕН ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

4. Как да получа кредит – Връзка