ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

Ипотечният кредит е потребителски кредит, обезпечен с ипотека.

Можеш да ползваш ипотечния кредит за финансиране на текущи потребности, за покупка на жилищен имот, строителство, довършителни работи на имот, за жилищни нужди или за рефинансиране на жилищен кредит при друг кредитор.

Пълна информация за продукта можеш да намериш в Обща информация за ипотечен кредит (съгласно чл.5 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители).

 

1. Основни параметри на кредита:

  • размер на кредита – до 80 000 лв.;
  • срок – 6 до 180 месеца;
  • фиксирана лихва – от 13.85 до 15.85% за първите 12 месеца от срока на кредита;
  • променлива лихва, формирана от 6М Юрибор + фиксирана договорна надбавка 13.75 до 15.75 за оставащия срок на кредита;
  • обезпечение – имот, приемлив за Овергаз Капитал;
  • такса за разглеждане на искане – 60 лв.;
  • такса за определяне на кредитния риск (еднократно) – 1.25% от размера на разрешения кредит;
  • обезщетение при предсрочно погасяване – 1% от размера на предсрочно погасената главница, ако кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни вноски от усвояването му през периода, в който лихвения процент е фиксиран.

 

Пример: При лихвен процент 13.85%, размер на кредита 20 000 лв. и срок за погасяване 120 месеца, месечната ти вноска е 308.73 лева за първите 12 месеца и 297,89 лв. до края на срока, а ГПР е 14.36%.

 

2. Какво ще ми струва:

Месечната ти вноска, ГПР и всички приложими такси може да видиш на Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити тук.

 

3. Как да получа кредит:

За повече информация, можеш да се обърнеш към нашите кредитни експерти в централния ни офис на тел. 02/4283 504 и 02/4283 506.