ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

ОТ ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ

Потребителски кредит, обезпечен с ипотека

Можете да ползвате ипотечния кредит за финансиране на текущи потребности, за покупка на жилищен имот, строителство, довършителни работи на имот, за жилищни нужди или за рефинансиране на жилищен кредит при друг кредитор.

Пълна информация за продукта можете да намерите в Обща информация за ипотечен кредит (съгласно чл. 5 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители).

 

Основните параметри на кредита са:

  • размер на кредита – до 80 000 лв.;
  • срок – 6 до 180 месеца;
  • фиксирана лихва – от 13.85 до 15.85% за първите 12 месеца от срока на кредита;
  • променлива лихва, формирана от 6М Софибор + фиксирана договорна надбавка 12.864 до 14.864 за оставащия срок на кредита;
  • обезпечение – имот, приемлив за Овергаз Капитал;
  • такса за разглеждане на искане – 60 лв.;
  • такса за определяне на кредитния риск (еднократно) – 1.25% от размера на разрешения кредит;
  • обезщетение при предсрочно погасяване – 1% от размера на предсрочно погасената главница, ако кредитът е погасен преди изплашане на 12 месечни вноски от усвояването му през периода, в който лихвения процент е фиксиран.

 

Пример: При лихвен процент 13.85%, размер на кредита 20 000 лв. и срок за погасяване 120 месеца, месечната ви вноска е 308.73 лева за първите 12 месеца и 301.51 лв. до края на срока, а ГПР е 14.65% .

 

Какво ще ми струва:

Месечната Ви вноска, ГПР и всички приложими такси можете да видите тук:

СТАНДАРТЕН ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

 

Как да получа кредит:

За повече информация, можете да се обръщате към нашите кредитни експерти в централния ни офис на тел. 02/42835 04 и 02/4283506.