Контакти

Централен офис
София 1504, бул. „Евлоги Георгиев“ No 169
Работно време – от 8:30 до 17:00 часа от понеделник до петък.
Продажби и информация за Искания за кредит:
тел.: (+ 359 2) 428 35 00 , (+ 359 2) 428 35 04, (+ 359 2) 428 35 06

e-mail: credit@overgas.bg

Информация за предоставени кредити и платени месечни погасителни вноски:
тел.: (+ 359 2) 428 35 08
e-mail: credit@overgas.bg
Клиентски центрове на Овергаз
Адреси и офиси на Кредитур Адреси и офиси на Кредитур

Изпрати запитване: