Контакти

Централен офис
София 1504, бул. „Евлоги Георгиев“ No 169
Работно време – от 8:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък.
Продажби и информация за Искания за кредит:
тел.: (+ 359 2) 4283 500 , (+ 359 2) 4283 504, (+ 359 2) 4283 506

e-mail: credit@overgas.bg

Информация за предоставени кредити и платени месечни погасителни вноски:
тел.: (+ 359 2) 4283 508
e-mail: credit@overgas.bg
Клиентски центрове на Овергаз
Адреси и офиси на Кредитур Адреси и офиси на Кредитур

Изпрати запитване: