Как да кандидатствам?

Можете да подадете Искане за кредит по някой от следните начини:

Дължа ли такса за разглеждане на документи?

Не.

За разглеждане на документи не дължите никакви такси.

Колко време отнема одобрението?

Становище по потребителски кредит ще получите по e-mail или на посочения телефон в срок до 1 работен ден от получаването на Искането за кредит.

Как подписвам договора за кредит?

Подписването на договора се извършва пред наш представител в удобен за Вас офис на Овергаз или фирма партньор на Овергаз Капитал.

Как получавам сумата по кредита?

Сумата по одобрен кредит получавате по ваша лична банкова сметка след подписване на документи за кредит пред наш представител.

В случай, че кредитът е одобрен с рефинансиране на друго ваше задължение, изискваме документ за остатъчен дълг за изготвяне на договор за кредит, а сумата за покриване на задължението се превежда от нас по банкова сметка на съответната институция.

Колко време отнема отпускането на средствата?

Сумата се превежда след подписване на договор за кредит и получаване на оригиналните документи.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредит?

Необходимо е да сте на възраст от 21 до 65 години към крайния срок на кредита, да имате постоянен и настоящ адрес в България и да имате официални доходи от България. За Кредит за газификация е допустима възраст до 70 години към крайния срок на кредита.

Правите ли проверка в Кредитния регистър на БНБ? Какво се случва, ако имам други кредити или пропуснати вноски към друг кредитор?

Да. Овергаз Капитал изисква да сте с добра кредитна история и да не сте имали просрочия. При просрочия по текущи кредитни задължения или лоша кредитна история е възможно кредитът да Ви бъде отказан. Необходимо е да декларирате коректно всички кредитни задължения, които изплащате към момента.

Трябва ли да предоставя документ за доход?

Не се изисква документ за доход, освен ако работите в системата на МВР или сте пенсионер.

Задължително ли е да представя поръчителство/гаранция от друга финансова институция за да получа заем от Вас?

Не се изисква поръчителство/гаранция от друга финансова институция. При необходимост е възможно да ви бъде изискан поръчител – физическо лице, ако не отговаряте на някой от критериите за кредитиране.

Има ли някакви уловки или скрити такси, които да се начисляват?

Не. Можете да се запознаете предварително с Тарифата на Овергаз Капитал, както и с Общите условия за отпускане на кредит.

Изисква ли се застраховка Живот към кредита?

„Овергаз Капитал” АД може да Ви застрахова „Живот“ за своя сметка, с което кредитът не се оскъпява  по никакъв начин.

Може ли да съм спокоен за личните данни и документи, които предоставям?

„Овергаз Капитал ”АД е регистриран оператор на лични данни. С нас Вашите данни и документи са на сигурно и недостъпно за трети лица място.

Мога ли да се откажа от заявения кредит след като съм одобрен?

Да, след одобрение можете да се откажете от усвояването на кредита. Искането за кредит не Ви обвързва с подписване на договор за кредит.

Мога ли да изтегля нов кредит, ако не съм изплатил все още сегашния?

Можеш изтеглиш нов кредит като се възползваш от опцията за рефинансиране. Могат да се възползват всички клиенти, които си погасяват вноските редовно и в срок.

Как мога да получа допълнителна информация?

Въпросите свързани с отпускане на кредит можете да задавате на нашите кредитни специалисти на телефон 02/42 83 504 и 02/42 83 506, както  и на e-mail credit@overgas.bg.

По въпроси, свързани с плащане и вноски можете да позвъните на 02/42 83 500 и 02/42 83 508.