Как да кандидатствам?

Можеш да подадеш Искане за кредит по някой от следните начини:

Дължа ли такса за разглеждане на документи?

За разглеждане на документи не се дължат такси.

Колко време отнема одобрението?

Становище по потребителски кредит ще получиш на твоята електронна поща или на посочения от теб телефон в срок до 1 работен ден от получаването на Искането за кредит.

Как подписвам договора за кредит?

Подписването на договора се извършва пред наш представител в удобен за теб офис на Овергаз или фирма партньор на Овергаз Капитал.

Как получавам сумата по кредита?

Сумата по одобрен кредит получаваш по твоята лична банкова сметка след подписване на документите за кредит.

В случай, че кредитът е одобрен с рефинансиране на друго твое задължение, изискваме документ за остатъчен дълг за изготвяне на договор за кредит, а сумата за покриване на задължението се превежда от нас по банкова сметка на съответната институция.

Колко време отнема отпускането на средствата?

Сумата се превежда след подписване на договор за кредит и получаване на оригиналните документи.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредит?

Необходимо е да си на възраст от 20 до 65 години към крайния срок на кредита, да имаш постоянен и настоящ адрес в България и официални доходи от България. За Кредит за газификация е допустима възраст до 70 години към крайния срок на кредита.

Правите ли проверка в Кредитния регистър на БНБ, за наличие на други кредити или пропуснати вноски?

Да, изискваме да си с добра кредитна история и да не си имал просрочия. При просрочия по текущи кредитни задължения или лоша кредитна история е възможно кредитът да бъде отказан. Необходимо е да декларираш коректно всички кредитни задължения, които изплащаш към момента.

Трябва ли да предоставя документ за доход?

Не се изисква документ за доход, освен ако работиш в системата на МВР или си пенсионер.

Задължително ли е да представя поръчителство/гаранция от друга финансова институция за да получа заем от Вас?

Не се изисква поръчителство/гаранция от друга финансова институция. При необходимост е възможно да ти бъде изискан поръчител – физическо лице, ако не отговаряш на някой от критериите за кредитиране.

Съдлъжникът/поръчител може да попълни онлайн добавък към Искането ти за кредит тук

Има ли някакви уловки или скрити такси, които да се начисляват?

Не. Можеш да се запознаеш предварително с Тарифата на Овергаз Капитал, както и с Общите условия за отпускане на кредит.

Изисква ли се застраховка "Живот" към кредита?

Не.

Може ли да съм спокоен за личните данни и документи, които предоставям?

Овергаз Капитал е регистриран оператор на лични данни. С нас твоите данни и документи са на сигурно и недостъпно за трети лица място. С Политиката за защита на личните данни на Овергаз Капитал можете да се запознаете тук.

Мога ли да се откажа от заявения кредит след като съм одобрен?

Да, след одобрение можеш да се откажеш от усвояването на кредита. Искането за кредит не те обвързва с подписване на договор за кредит.

Мога ли да изтегля нов кредит, ако не съм изплатил все още сегашния?

Можеш да изтеглиш нов кредит с опция за рефинансиране.

От такъв кредит могат да се възползват всички клиенти, които погасяват вноските си редовно и в срок.

Как мога да получа допълнителна информация?

Въпроси, свързани с отпускане на кредит, можеш да задаваш на нашите кредитни специалисти на телефони 02/4283 504 и 02/4283 506, както  и на електронната ни поща capital@overgas.bg.

По въпроси, свързани с плащане и вноски, можеш да позвъниш на 02/4283 500 и 02/4283 508.