Плащане по банков път

Можете да платите вноските си по банков път:

  • на каса в Уникредит Булбанк или ДСК, като попълните вносна бележка или
  • чрез попълване на платежно нареждане със следните данни:

Уникредит Булбанк АД
В полза на: Овергаз Капитал АД
При банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG35UNCR70001521261595
BIC: UNCRBGSF
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Банка ДСК АД
В полза на: Овергаз Капитал АД
При банка: Банка ДСК АД
IBAN: BG40STSA93000013409232
BIC: STSABGSF
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Плащане през EPAY.BG

Можете да платите вноските си и он-лайн чрез системата на Трябва да посетите сайта на ePay и да се регистрирате.

  • Във вашия профил кликнете върху бутона Плащане на сметки/Предплатени услуги.
  • От менюто трябва да изберете „Овергаз Капитал“ АД и да регистрирате вашия договор (6 цифри, например: 001234).
  • В рамките на месеца ще можете да правите само едно плащане по вашия кредит, равняващо се на месечната ви вноска.


Ако желаете да платите сума, различна от месечната Ви вноска, ползвайте други канали.

Плащане на каса на EASYPAY

Можете да платите вноската си в брой на каса на EasyPay към Овергаз Капитал.
Ако внасяте сума, различна от месечната Ви вноска, необходимо е да кажете, че правите плащане към Овергаз Капитал по микросметка чрез клиентския номер (КИН).

EASYPAY
В полза на: Овергаз Капитал АД
КИН: 1902159686
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Списък на касите на EasyPay

Плащане през банкомат с услугата B-pay

Можете да платите на банкомати с активна услуга B-Pay.

От главното меню на банкомата изберете:
Други услуги > B-Pay и въведете код на Търговеца

B-Pay
В полза на: Овергаз Капитал АД
B-Pay код на търговеца – 62001
Основание: Номер на договор за кредит

Плащане он-лайн с карта

Можете да използвате своята дебитна или кредитна карта, за да направите месечната си вноска по кредит към Овергаз Капитал АД като използвате виртуалния ни пос терминал.

Въведете поне 3 символа
Въведете поне 3 символа
Въведете поне 3 символа
Въведете число по-голямо от 0

Плащания са възможни със следните карти

Данните Ви се приемат и обработват през системата на БОРИКА за 100% защита.

При липса на CVC код, моля въведете 000 или 999

Как да погася предсрочно пълно или частично кредита си, отпуснат от Овергаз Капитал?

Можете да погасите предсрочно кредита си като попълните Искане за предсрочно погасяване на кредит и ни го изпратите сканирано по електронна поща на адрес capital@overgas.bg или го занесете лично в офиса на фирма-партньор, където сте кандидатствали.

Необходимо е също да заявите на телефон 02/428 35 00 или 02/428 35 08 желанието си, като уточните с нашите служители точния размер на дължимата към момента сума по кредита.