Плащане по банков път

Можеш да платиш вноските си по банков път:

  • на каса в Уникредит Булбанк или ДСК, като попълниш вносна бележка или
  • чрез попълване на платежно нареждане със следните данни:

Уникредит Булбанк АД
В полза на: Овергаз Капитал АД
При банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG35UNCR70001521261595
BIC: UNCRBGSF
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Банка ДСК АД
В полза на: Овергаз Капитал АД
При банка: Банка ДСК АД
IBAN: BG40STSA93000013409232
BIC: STSABGSF
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Плащане през ePay.bg

Можеш да платиш вноските си онлайн чрез системата на Необходимо е да посетиш сайта на ePay и да си направиш регистрирация.

  • В твоя профил натисни бутона Плащане на сметки.
  • От менюто трябва да избереш „Овергаз Капитал“ АД и да регистрираш номерa на твоя договор (той е 6-цифрен, например: 001234).
  • Можеш да платиш редовни и просрочени задължения, частично или изцяло.

Плащане на каса на EasyPay

Можеш да платиш редовни и просрочени задължения, частично или изцяло, в брой на каса на EasyPay по номер на договор (той е 6-цифрен, например: 001234).

Можеш да направиш плащане към Овергаз Капитал и по микросметка чрез клиентския номер (КИН).

EASYPAY
В полза на: Овергаз Капитал АД
КИН: 1902159686
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Списък на касите на EasyPay

Плащане през банкомат с услугата B-Pay

Можеш да платиш на банкомати с активна услуга B-Pay.

От главното меню на банкомата избери:
Други услуги > B-Pay и въведи код на Търговеца.

B-Pay
В полза на: Овергаз Капитал АД
B-Pay код на търговеца – 62001
Основание: Номер на договор за кредит

Плащане онлайн с карта

Можеш да платиш месечната си вноската с дебитна или кредитна карта, като използваш виртуалния ни ПОС терминал.

Въведете поне 3 символа
Въведете поне 3 символа
Въведете поне 3 символа
Въведете число по-голямо от 0

Плащания са възможни със следните карти

Данните ти се приемат и обработват през системата на БОРИКА за 100% защита.

При липса на CVC код, моля въведете 000 или 999

Как да погася предсрочно пълно или частично кредита си?

Можеш да погасиш предсрочно кредита си като попълниш Искане за предсрочно погасяване на кредит и го изпратиш сканирано по електронната поща на адрес capital@overgas.bg или го занесеш лично в офиса на фирмата-партньор, където си кандидатствал.

Необходимо е също да заявиш на телефон 02/4283 500 или 02/4283 508 желанието си, като уточниш с нашите служители точния размер на дължимата към момента сума по кредита.