Плащане по банков път

Можеш да платиш вноските си по банков път:

  • на каса в ДСК, като попълниш вносна бележка или
  • чрез попълване на платежно нареждане със следните данни:

Банка ДСК АД
В полза на: Овергаз Капитал АД
При банка: Банка ДСК АД
IBAN: BG40STSA93000013409232
BIC: STSABGSF
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Плащане през ePay.bg

Можеш да платиш вноските си онлайн чрез системата на Необходимо е да посетиш сайта на ePay и да си направиш регистрирация.

  • В твоя профил натисни бутона Плащане на сметки.
  • От менюто трябва да избереш „Овергаз Капитал“ АД и да регистрираш номерa на твоя договор (той е 6-цифрен, например: 001234).
  • Можеш да платиш редовни и просрочени задължения, частично или изцяло.

Плащане на каса на EasyPay

Можеш да платиш редовни и просрочени задължения, частично или изцяло, в брой на каса на EasyPay по номер на договор (той е 6-цифрен, например: 001234).

Можеш да направиш плащане към Овергаз Капитал и по микросметка чрез клиентския номер (КИН).

EASYPAY
В полза на: Овергаз Капитал АД
КИН: 1902159686
Основание: Три имена, ЕГН на кредитополучателя и/или Номер на договор за кредит

Списък на касите на EasyPay

Плащане през банкомат с услугата B-Pay

Можеш да платиш на банкомати с активна услуга B-Pay.

От главното меню на банкомата избери:
Други услуги > B-Pay и въведи код на Търговеца.

B-Pay
В полза на: Овергаз Капитал АД
B-Pay код на търговеца – 62001
Основание: Номер на договор за кредит

Как да погася предсрочно пълно или частично кредита си?

Можеш да погасиш предсрочно кредита си като попълниш Искане за предсрочно погасяване на кредит и го изпратиш сканирано по електронната поща на адрес capital@overgas.bg или го занесеш лично в офиса на фирмата-партньор, където си кандидатствал.

Необходимо е също да заявиш на телефон 02/4283 500 или 02/4283 508 желанието си, като уточниш с нашите служители точния размер на дължимата към момента сума по кредита.