Конкурентни предимства

Нашите конкурентни предимства са:

  • Изгодни финансови условия – най-добрите условия за кредитиране от небанкова компания в страната;
  • Кандидатстване онлайн лесно и бързо;
  • Бърз отговор – до 1 работен ден от подаване на Искане за кредит онлайн или в офис на наш партньор;
  • Без такса за кандидатстване;
  • Обслужване на „едно гише”;
  • Без превод на работна заплата;
  • Без поддържане на разплащателна сметка.