10 години
Бързи и Изгодни Кредити

За нас

Кои сме ние
„Овергаз Капитал” АД е финансова компания, част от групата на Овергаз, най-голямата газова компания в България. Овергаз оперира успешно вече 25 години на енергийния пазар с вложени над 320 милиона лева в изграждането на 2200 километра разпределителни газопроводи. Мрежата на Овергаз достига до домовете на 250 000 български домакинства. Потребители на Овергаз са над 60 хиляди семейства, над 3000 производствени компании, стотици училища, детски градини, болници и социални заведения. Повече за Овергаз можете да намерите на www.overgas.bg.
Овергаз е една от водещите компании в България
Бизнес моделът на Овергаз включва 10 компании, опериращи в сфери, предимно свързани с обслужването на клиенти, потребители на природен газ. През 2006 г. Овергаз създава Овергаз Капитал като финансова компания с цел финансиране газификацията за битови клиенти.
Овергаз Капитал АД е финансова компания, която предлага потребителски кредити за индивидуални клиенти
Овергаз Капитал развива успешна кредитна дейност в страната вече 10 години. Ние имаме над 15 000 обслужени клиенти, които отново търсят нашите финансови услуги и
хиляди доволни битови потребители на природен газ, които се газифицираха с нашето финансиране.

Нашите кредитни продукти са с прозрачни лихви и такси, с размери и срокове, които ни позиционират между банките и фирмите за бързи кредити. Ние сме бързи като фирмите за „бързи кредити”, и в същото време кредитите ни се доближават като условия до банковите кредити.

Ние отговаряме на нуждите на нашите клиенти:
  • Да получат бързо и изгодно финансиране за всички етапи за газифициране на дома си или;
  • Да рефинансират бързите кредити, които обслужват в момента и да заплащат само една погасителна вноска по кредита си към „Овергаз Капитал” АД при по-изгодни условия;
  • Да получат бързо финансиране за текущи нужди при изгодни условия;
  • Да получат качествено обслужване и индивидуален подход при разглеждане на кандидатура за кредит.
Ние, Овергаз Капитал сме първата небанкова финансова компания в страната, която предложи:
  • Целево финансиране за всички етапи за газификация;
  • Онлайн кандидатстване за кредит – още през 2007 г. В момента Исканията за кредит онлайн са над 90% от всички получени Искания за кредит.
  • Кредити за клиенти на водещите български инвестиционни посредници, обезпечени с ценни книжа (репо сделки).
В края на 2016 г. ние имаме над 120 точки за продажби на кредитните ни продукти.
Дружеството има договори за сътрудничество за предлагане на кредити, подписани със стратегически партньори.

Стратегията на дружеството включва разширяване на точките за продажби по линията на стратегически партньорства с компании от енергийния и други икономически сектори.

„Овергаз Капитал” АД е вписано като финансова институция с No BGR 00139 в регистъра на Българска Народна Банка по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Вижте Удостоверението от БНБ тук
Овергаз Капитал е регистриран оператор на лични данни.
Дружеството е регистрирано и като оператор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 33416.

Конкурентни предимства

Изгодни финансови условия

най-добрите условия за кредитиране от небанкова компания в страната

Без такса за кандидатстване

за потребителски
кредити

Обслужване на „едно гише”

Знаем колко е ценно вашето време и се стараем да го пестим максимално

Без превод на работна заплата

Не задължаваме клиентите си да променят платежните си средства като гаранция

Безплатна застраховка живот

на кредитополучателя на потребителски кредит