14 години
Бързи и Изгодни Кредити

За нас

Кои сме ние
Овергаз Капитал е финансова компания, която предлага потребителски кредити за индивидуални клиенти в страната вече от 14 години. Имаме над 45 000 обслужени клиенти, които отново търсят нашите финансови услуги и хиляди доволни битови потребители на природен газ, които газифицираха своите домове с помощта на нашето финансиране.

Кредитните ни продукти са с прозрачни лихви и такси, с размери и срокове, които ни позиционират между банките и фирмите за бързи кредити. Ние сме бързи като фирмите за „бързи кредити”, и в същото време кредитите ни се доближават като условия до банковите кредити.

От къде идваме
Овергаз Капитал е част от групата на Овергаз, най-голямата газова компания в България. Овергаз оперира успешно вече 25 години на енергийния пазар с вложени над 320 милиона лева в изграждането на 2200 километра разпределителни газопроводи. Мрежата на Овергаз достига до домовете на 250 000 български домакинства. Потребители на Овергаз са над 60 хиляди семейства, над 3000 производствени компании, стотици училища, детски градини, болници и социални заведения. Повече за Овергаз може да научите на www.overgas.bg.
Овергаз е една от водещите компании в България
Бизнес моделът на Овергаз включва 10 компании, опериращи в сфери, предимно свързани с обслужването на клиенти, потребители на природен газ. През 2006 г. Овергаз създава Овергаз Капитал като финансова компания с цел финансиране газификацията за битови клиенти.
Ние отговаряме на нуждите на нашите клиенти:
  • Да получат бързо и изгодно финансиране за всички етапи за газификация на дома или;
  • Да рефинансират бързите кредити, които обслужват в момента и да заплащат само една погасителна вноска по кредита си към Овергаз Капитал;
  • Да получат бързо финансиране за текущи нужди при по-изгодни условия;
  • Да получат качествено обслужване и индивидуален подход при разглеждане на кандидатура за кредит.
Ние сме първата небанкова финансова компания в страната, която предложи:
  • Целево финансиране за всички етапи за газификация;
  • Онлайн кандидатстване за кредит – още през 2007 г. В момента Исканията за кредит онлайн са над 90% от всички получени;
  • Кредити за клиенти на водещите български инвестиционни посредници, обезпечени с ценни книжа (репо сделки).
Ние имаме над 120 точки за продажби на кредитните ни продукти
Овергаз Капитал има договори за сътрудничество за предлагане на кредити, подписани със стратегически партньори.

Стратегията ни включва разширяване на точките за продажби по линията на стратегически партньорства с компании от енергийния и други икономически сектори.

Ние сме администратор на лични данни
Овергаз Капитал е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. С Политиката за защита на личните данни, прилагана в Овергаз Капитал можете да се запознаете тук.
Ние сме финансова институция, регистрирана в БНБ
Овергаз Капитал е вписано като финансова институция с номер BGR00139 в регистъра на Българска народна банка (БНБ) по чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции. Виж Заповед на Подуправителя на БНБ тук.